Zapraszamy do złożenia oferty na dostawę drukarek kodów kreskowych oraz skanerów/terminali kodów kreskowych wraz z dodatkowym zasilaniem i stacją ładującą.

Szczegółowy zakres i zasady rozeznania cenowego, zawarte zostały w zapytaniu ofertowym oznaczonym: l.dz. 01_01_2018_RPO_1_4_3_BOMA

plik do pobrania pdf. word.

17.01.2018r

Pliki do pobrania: